Felhasználási és adatkezelési szabályzat | Grid Girls - Hostess, Modell, Szexy lányok, képek, videók, rendezvények, magazin, promoció

Felhasználási és adatkezelési szabályzat

1. Az Üzemeltető személye, a Szabályzat hatálya

A www.gridgirls.hu címen elérhető oldalt a Medioworks Kft. (székhely: 2220 Vecsés, Bercsényi u. 8.) üzemelteti. Az Üzemeltető az adatkezelője az oldalhoz kapcsolódó személyes adatoknak.

Jelen Szabályzat hatálya kizárólag a www.gridgirls.hu oldal szolgáltatásaira és adatkezeléseire terjed ki. A szabályzat hatálya nem terjed ki azon adatkezelésekre, melyek az oldalon hirdető harmadik személyek promócióihoz, nyereményjátékaihoz, egyéb kampányaihoz kapcsolódnak, továbbá olyan honlapok adatkezeléseire, melyekre az oldalon található hivatkozás vezet. Jelen szabályoktól való eltérést az Üzemeltető az oldalon jelzi.

A Szabályzatnak nincs időbeli hatálya. Az Üzemeltető fenntartja a jogot a Szabályzat módosítására. A módosításról az Üzemeltető a felhasználókat tájékoztatja.

 

2. Regisztráció, felhasználói adatok

A honlap látogatása regisztrációhoz nem kötött. A honlap egyes szolgáltatásai azonban csak regisztrált felhasználók számára vehető igénybe, ezen szolgáltatások különösen, de nem kizárólagosan: a fórumokon való hozzászólás, kommentek írása. A regisztráció során a felhasználó azonosítás és kapcsolattartás céljából megadja felhasználói nevét, e-mail címét és jelszavát. A regisztráció aktiválással fejeződik be.

Az Üzemeltető fenntartja magának a jogot, hogy egyes szolgáltatásokat úgy alakítson ki, hogy azokhoz adatkezelés kapcsolódjon. Mivel a szolgáltatások igénybe vétele önkéntes, az adatkezelés jogalapja az érintett hozzájárulása. A hozzájáruláson alapuló adatkezelések részleteiről a Üzemeltető minden esetben megfelelő tájékoztatást nyújt.

 

3. Személyes adatok kezelése

Az Üzemeltető a felhasználók személyes adatait a felhasználó hozzájárulása alapján kezeli, a felhasználó hozzájárulását azzal adja meg, hogy személyes adatait az adatkezelés ismeretében az Üzemeltető rendelkezésére bocsátja. A felhasználó a regisztrációját törölheti, a törlést az Üzemeltető rendszere három munkanapon belül végrehajtja.

A regisztráció, valamint az oldal megtekintése során az Üzemeltető rögzíti a felhasználó számítógépének IP-címét, a látogatás kezdő és befejező időpontját, továbbá a felhasználó számítógépének beállításától függően a böngésző és az operációs rendszer típusát. Ezeket az adatokat naplófájl automatikusan rögzíti, az adatok csak statisztikai célra kerülnek felhasználásra. Az adatokat az Üzemeltető rendszere hat napon belül törli, és csak törvény kifejezett rendelkezése alapján továbbítja harmadik fél részére.

A kezelt adatokat az Üzemeltető csak törvény rendelkezése, vagy az érintett hozzájárulása alapján továbbítja harmadik személy részére

A regisztrációval a felhasználó hozzájárul ahhoz, hogy a megadott e-mail címre az Üzemeltető reklámot is tartalmazó hírlevelet, illetve kifejezetten reklámot tartalmazó e-mailt küldjön.

Egyéb célokra az adatokat a Üzemeltető csak a felhasználó hozzájárulásával használja fel, erre elsősorban külön szolgáltatások igénybe vétele esetén kerülhet sor.

Az Üzemeltető fenntartja magának a jogot arra, hogy az adatvédelmi törvény (a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII. törvény) rendelkezéseinek megfelelően adatfeldolgozót vegyen igénybe.

 

4. A felhasználók felelőssége

A felhasználó az oldalt csak saját felelősségére használhatja. Az Üzemeltető nem vállal felelősséget a olyan károkért, amelyek arra vezethető vissza, hogy a felhasználó az oldal használata során nem a kellő körültekintéssel járt el. Az Üzemeltető nem vállal felelősséget azért, ha a felhasználó adatai a felhasználó hibájából jutottak harmadik személy tudomására.

A felhasználó köteles tiszteletben tartani a hatályos jogszabályokat, és a használat során köteles tartózkodni minden olyan tevékenységtől, amely jogellenes, vagy amely más felhasználók érdekeit sérti. Jogellenes, ha a felhasználó mások személyes adatait az érintett hozzájárulása nélkül teszi közzé, vagy hozzászólásaival más becsületét, jó hírnevét, szellemi alkotásokhoz fűződő jogait sérti. Minden felhasználó köteles tartózkodni a rasszista, valamely vallást, vagy kisebbséget sértő megnyilvánulásoktól, továbbá minden obszcén, trágár, illetve egyéb olyan megnyilvánulástól, amely alkalmas arra, hogy másokban megbotránkozást keltsen.

Valamennyi felhasználó köteles tartózkodni minden olyan tevékenységtől, amely az oldal rendeltetésszerű használatát akadályozza. A felhasználó köteles:

−   Tartózkodni minden olyan kommunikációtól, amely az oldal rendeltetésszerű használatában másokat akadályozhat, vagy zavarhat;

−   Tartózkodni a nyilvános kommunikációban az oda nem illő, egyéb okból zavaró megnyilatkozásoktól; hozzászólásdömpingtől (flood), ugyanazon (vagy hasonló tartalmú) üzenet többszöri elküldésétől, ha az más, vagy mások zavarására szolgál.

Valamennyi felhasználó köteles tartózkodni minden olyan tevékenységtől, amely a Üzemeltető érdekeit sérti. Ezen belül a felhasználó köteles tartózkodni az oldal működésének megzavarásától, akadályozásától, illetve olyan tevékenységektől, amely az Üzemeltető üzleti titkainak, általa titokban tartott információknak a megszerzésére, felhasználására irányul. A felhasználó nem folytathat olyan tevékenységet, amely az oldal informatikai biztonságát veszélyezteti, vagy valamely termék, szolgáltatás reklámozására irányul. Különösen tilos warez jellegű oldalak linkjeit, illetve warez tartalomra mutató direkt linket feltüntetni.

Az Üzemeltető fenntartja magának a jogot arra, hogy a Szabályzatot sértő felhasználót az oldalról kizárja, regisztrációját törölje.

 

5. A Üzemeltető felelőssége, szavatosság kizárása

Az Üzemeltető vállalja, hogy minden tőle elvárható intézkedést megtesz a szolgáltatás zavartalansága és folyamatossága, a felhasználók adatainak biztonsága érdekében.

Az Üzemeltető a felhasználó regisztrációjának felfüggesztéséről vagy törléséről, függetlenül annak okától, minden esetben tájékoztatja a felhasználót, és törekszik a felhasználókkal való együttműködésre, a viták békés úton történő rendezésére.

A szolgáltatás ingyenességéből adódóan az Üzemeltető nem szavatolja a szolgáltatás szünetmentességét, nem tehető felelőssé továbbá a szolgáltatás felfüggesztéséért vagy megszüntetéséért. Az Üzemeltető az oldal működése során előálló esetleges zavarokért, működési problémákért felelőssé nem tehető. Az Üzemeltető a felhasználók magatartásáért felelősséget nem vállal.

 

6. Jogérvényesítés

A felhasználók panaszaikkal, kifogásaikkal fordulhatnak közvetlenül az Üzemeltetőhöz, aki minden tőle telhetőt megtesz az esetleges jogsértések megszüntetése és orvoslása érdekében. Egyéb esetekben a felhasználó a mindenkor hatályos jogszabályokban foglaltak szerint érvényesítheti jogait, ennek módjáról kérésre a Üzemeltető felvilágosítást ad.

Leave a Comment

You must be logged in to post a comment.